Za koga nisu EMS treninzi?

Godine (preporučuje se minimum 18) i trenutna kondicija nisu ograničenje da biste trenirali.

Ipak, postoje određene vrste korisnika kojima se ova tehnologija ne proporučuje zbog mogućih kontraindikacija:

 • Pacijenti sa veštačkim srčanim pejsmejkerima
 • Pacijenti koji nose elektrokardiongrafske ili druge elektronske medicinske uređaje
 • Pacijenti koji boluju od epilepsije
 • U toku menstrualnog ciklusa, trudnoće i dojenja
 • Osobe koje imaju neki oblik tumora
 • Osobe koje imaju neku infektivnu bolest
 • Osobe koje boluju od srca
 • Osobe koji imaju visoku temperaturu
 • Osobe koje imaju bolest povezanu sa krvnim pritiskom
 • Osobe koje imaju neku kožnu bolest ili osetljivu kožu
 • Osobe sa metalnim implantima u telu.

INFORMACIJE I PITANJA:

Telefon 062/107-91-87